prvni

Dobře navržený dvojdům musí být vyvážený – člověk musí být na pochybách, která z jeho polovin je lepší. U dvojdomu v Řitce se nám to povedlo.

 

Navrhnout rodinný dvojdům nejprve vypadalo jako jednoduché zadání. Když jsme ale chtěli využít potenciál konkrétního místa a nespadnout do některého z nabízejících se prvoplánových řešení, naše cesta vedla přes několik desítek pracovních variant. Nakonec jsme navrhli stavbu, která na první pohled jako dvojdům nevypadá a byť jsou její poloviny vzájemně kolmé, vnitřní řešení jsou téměř totožné a rozdíly ve výrazu jsou dosaženy jen drobnými odlištnostmi. Z hlediska budoucí realizace a prodeje to bude velkou výhodou.

Architektonickou studii dvojdomu v Řitce jsme s Kamilem Mrvou a ve spolupráci s Luciou Horkavou vypracovali v roce 2014. Více informacích naleznete na webu studia Kamil Mrva Architects.

martinrosa@martinrosa.cz, +420 737 196 075