item3

Můj návrat do rodného města. Stávající podoba obřadní síně v Novém Jičíně je poplatná své době – v jednom prostoru se setkává nehezká mramorová dlažba s krásně propracovanými detaily. Návrh nového řešení je založen především na vyčištění a sjednocení samotné obřadní síně a přilehlého vestibulu. Vším se prolíná motiv propojených kruhů, pro tento prostor tak příznačný.

 

K předložení úpravy obřadní síně byly v polovině roku 2017 vyzvány tři architektonické ateliéry. Po dvou kolech hodnocení návrhů byl tento vybrán za nejzdařilejší. Studie má dvě varianty – radikálnější z nich počítá i s novým řešením osvětlení, alternativní zachovává stávající řemeslně hodně zajímavé lustry.

martinrosa@martinrosa.cz, +420 737 196 075