Ing. arch. Martin Jan Rosa

 

+420 737 196 075

martinrosa@martinrosa.cz

 

Ateliér, kontaktní a korenspondeční adresa:

Osadní 26

170 00 Praha 7 – Holešovice

 

prvnidum.cz   |   mr/blog   |   facebook

 

 

Jsem autorizovaným architektem ČKA 4176 pro obor architektura.

IČ 73933261, sídlo: Jiráskova 988/37, 741 01 Nový Jičín.

Pro práci na návrzích a projektech používám licencovaný a pravidelně aktualizovaný software ArchiCAD (včetně BIM a VR), Artlantis Studio, Adobe CC a PHPP (Passive House Planning Package).